Kết Quả 1

Kết quả này là kết quả của chiến lược giao dịch ngắn hạn trên các cặp tiền tệ khác nhau với chỉ số rủi ro là 1:1

Mục tiêu của hệ thống là đạt được từ 3% đến 5% mỗi tháng

Đầu tư tối thiểu là 1,000 USD

Nhà giao dịch sẽ tính phí 30% dựa trên lợi nhuận của kết quả giao dịch đạt được mỗi tháng.

Không tính phí quản lý

Thanh toán hàng tháng với High-Water Mark.

Kết quả giao dịch Live trực tiếp

Kết Quả 2

Kết quả này là kết quả của hệ thống EA 100%

Mục tiêu của hệ thống là đạt được từ 5% đến 10% mỗi tháng

Đầu tư tối thiểu là 100 USD

Nhà giao dịch sẽ tính phí 30% dựa trên lợi nhuận của kết quả giao dịch đạt được mỗi tháng.

Không tính phí quản lý

Thanh toán hàng tháng với High-Water Mark.

Kết quả giao dịch Live trực tiếp

Cảnh báo quan trọng/ Cảnh báo Rủi Ro: Giao dịch ngoại hối sử dụng đòn bẩy trong Forex có mức độ rủi ro cao và không phải phù hợp cho tất cả mọi người. Đòn bẩy có thể giúp bạn và cũng có thể chống lại bạn vì vậy trước khi quyết định giao dịch ngoại hối bạn nên cân nhắc về mục đích đầu tư, kỹ năng, kinh nghiệm giao dịch của mình và mức độ rủi ro liên quan. Giao dịch ngoại hối có thể dẫn đến thua lỗ một số hoặc toàn bộ số tiền của bạn nạp vào, do vậy bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có khả năng để mất. Kết quả của các giao dịch trong quá khứ không liên quan đến các giao dịch trong tương lai. Vui lòng xem cảnh báo rủi ro và các giấy tờ pháp lý, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ rủi ro liên quan hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những nhà tư vấn tài chính của bạn trước khi quyết định có nên sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay không. Kết quả của các giao dịch trong quá khứ không biểu thị kết quả của các giao dịch trong tương lai.