ผลงาน 1

ผลงานเหล่านี้เป็นการเทรดระยะสั้นผ่านการซื้อขายหลายคู่สกุลเงินโดยมีอัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการลงทุน 1:1
เป้าหมายการทำกำไรอยู่ 3% ถึง 5% ต่อเดือน
เงินลงทุนขึ้นต่ำ 1,000 ดอลล่า
มันนี่ เมเนเจอร์จะคิดค่าบริการเพียง 30% จากกำไรทั้งหมด
ไม่มีการเก็บค่าบริหารจัดการ
คำนวณยอดเงินคงเหลือของทุก ๆ เดือนโดยนับกำไรจากยอดเงินล่าสุดลบด้วยยอดเงินของเดือนที่แล้วแล้วหักค่าบริการ

ผลงานแบบเรียลไทม์

ผลงาน 2

ผลงานเหล่านี้โดยใช้ระบบเทรด EA 100%

เป้าหมายการทำกำไรอยู่ 5% ถึง 10% ต่อเดือน
เงินลงทุนขึ้นต่ำ 100 ดอลล่า
มันนี่ เมเนเจอร์จะคิดค่าบริการเพียง 30% จากกำไรทั้งหมด
ไม่มีการเก็บค่าบริหารจัดการ
คำนวณยอดเงินคงเหลือของทุก ๆ เดือนโดยนับกำไรจากยอดเงินล่าสุดลบด้วยยอดเงินของเดือนที่แล้วแล้วหักค่าบริการ

ผลงานแบบเรียลไทม์

คำเตือนความเสี่ยง: ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกราย การตั้งค่าจำนวนเปอร์เซ็นเลเวอเรจ (Leverage) ที่สูงอาจจะทำให้คุณได้กำไรเป็นจำนวนมากแต่สามารถส่งผลตรงข้ามกับบัญชีของคุณได้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคุณควรพิจารณาจุดประสงค์ในการลงทุน องค์ความรู้ ประสบกาณ์การลงทุนและความเสี่ยงที่สามารถรับได้ ทุกการการลงทุนมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินจำนวนหนึ่งหรือทั้งหมดของการลงทุนดังนั้นคุณจึงไม่ควรนำเงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้มาลงทุน และควรกระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุนของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอิสระ ผลงานที่ดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตได้